fbpx

Blog

TÜSEV, STK’lar ile Buluştu
Bizden Haberler

TÜSEV, STK’lar ile Buluştu

TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında Nilüfer’deki sivil toplum kuruluşları ile Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde bir araya geldi.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin ortağı olduğu proje kapsamında ziyaretlerini gerçekleştiren TÜSEV adına Proje Koordinatörü Zeynep Ekin Aklar ve Proje Uzmanı Nazlı Türker odak grup toplantısını modere etti. Bursa genelinde ve Nilüfer özelinde Kamu-STK işbirliği konusunda durum analizinin ve paylaşımların yapıldığı toplantı notlarının, yürütülen projenin sonunda basılacak olan kitapçığa dahil edilmesi için çalışılacağı belirtildi.

Çoğunlukla Nilüfer Dernekler Yerleşkelerinde faaliyetlerini yürüten STK temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Nilüfer’deki STK temsilcileri Nilüfer’de bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmanın daha kolay olduğundan bahsederken, Nilüfer Belediyesi’nin verdiği desteklerin örnek olması gerekliliğini vurgulayarak belediye temsilcilerine teşekkür ettiler. Diğer yandan iyileştirilmesi gereken hususlar konusunda da belediye çalışanları ve TÜSEV yetkilileri ile önerilerini paylaştılar.

Gönüllü Hareketi Derneği’ni temsilen Başkan Sertaç Şipka ve Proje Koordinatörü Başak Tosun toplantıya katılım gösterdi. Proje kapsamında toplantıyı organize eden TÜSEV yetkililerine teşekkür eden Şipka, projenin ve yereldeki katılımcı mekanizmaların geliştirilmesi adına şunları söyledi: “Kamu-STK iletişim ve işbirliği mekanizmaları tam olarak çerçevesi çizilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmış süreçler değil. En katılımcı belediyelerde bile süreçler net olmadığı gibi, benzer talepleri iletebileceğiniz birden fazla birim bulunabiliyor. Diğer bir deyişle, nerede kimi tanıyorsanız, onunla işinizi çözmeye çalışıyorsunuz. Bizler bu konuda sorun yaşamıyoruz ancak sorun yaşayan sivil toplum kuruluşları olduğunu biliyoruz.”

Yardım toplama kanununda yapılması gereken iyileştirmelerden bahseden Sertaç Şipka, bağış ve yardım arasındaki kavramsal ve hukuksal farklılığının ortadan kaldırılarak, STK’lar için sürecin kolaylaştırılmasının STK’ların daha fazla destek almasını sağlayacağı gibi, ülkemizdeki bağışçılık kültürünün gelişimine de katkı sağlayacağını söyledi. 

Dernek Başkanı Sertaç Şipka aynı zamanda şunları paylaştı: “Belediyelerin yükümlülüklerinden biri olan stratejik plan hazırlıklarında, STK’ların daha etkin olarak dahil edilmesi ve sürecin en önemli paydaşlarından birisi olması gerekir. Hazırlanan stratejik planların bir eki olarak, “STK İşbirliği Planı” da hazırlanmalıdır. STK’lar ile olan iletişim ve işbirliğini tüm kamuoyu ile gerektiğinde paylaşılacak şekilde açık, şeffaf ve hesap verebilir olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle şeffaflık konusunda STK’ların bilgi alabileceği ve takip edebileceği mekanizmalar kurulmalıdır.

Son olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurulu hakkında moderatör ve katılımcılarla paylaşımlarda bulunan Şipka, yerel katılım mekanizmalarında demokratik süreçlerin etkin bir biçimde işletilmesi ve sivil toplum paydaşlarının akıllarında soru işaretlerinin ve şüphelerin oluşmasına yer vermeyecek seçimlerin yapılmasının ve temsilde adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekti.