fbpx

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitimde Fırsat Eşitliği Programı, bireylerin fiziksel, coğrafi ve sosyo-ekonomik dezavantajlarından bağımsız, yeteneklerini en iyi biçimde geliştirebilecekleri eğitim hizmetlerinden eşit oranda yararlanabilmesini sağlar.

Oyuncak Kütüphanesi

Oyuncak Kütüphanesi ile çocuklara erken yaşta sorumluluk bilinci ve paylaşım alışkanlığı kazanmasını sağlıyor, paylaşım ekonomisini geliştiriyoruz.

Oyunla Büyü

Dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki ilkokul çağındaki çocukların eğitimini oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri ve atölyeler ile destekliyoruz.

Engelsiz Kütüphane

Görme engelli bireylerin eğitimlerine devam edebilmeleri için ihtiyaç duydukları seslendirilmiş ders içeriklerine erişim olanağı sağlıyoruz.