fbpx

Hakkımızda

Merhaba 🦉

Gönüllü Hareketi Derneği, 23 Ekim 2009 tarihinde kurulmuştur.

Misyonumuz

Bireylerin potansiyelini, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü bir harekete dönüştürmek.

Vizyonumuz

Gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmiş ve bütün alanlarında aktif katılıma yer açmış bir toplum oluşturmak.

Amaçlarımız

  1. Bireylerin gönüllülük yapabilecekleri programlar hazırlamak, gerekli eğitimleri sunmak, kurumlara gönüllülük alanı ile ilgili destek vermek ve toplum genelinde gönüllülük oranını artırmak,
  2. Toplumda fırsat eşitliğini sağlamak, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak,
  3. Bireylerin demokratik hayata aktif katılımı güçlendirmek ve karar alma mekanizmalarına katılımı artırmak,
  4. Tarihi, turistik ve kültürel değerler ile yaşadığımız çevre ve doğanın korunması ve sahip çıkılmasını sağlamak,
  5. Gençlere proaktif bireyler olmaları için destek olmak, geleceğin iş ve mesleklerine hazırlamak ve sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak,
  6. Ulusal ve uluslararası faaliyetler ile kültürler arası diyalogu geliştirmek ve dünya vatandaşlığının benimsenmesini sağlamak,
  7. Vatandaşların gönüllülük esaslı faaliyetleri gerçekleştirebilmesi ve paylaşım kültürünü yaygınlaştırılabilmesi için kendi yerellerinde bir araya gelebileceği fiziksel mekanlar tasarlamak, hayata geçirmek ve işleyişini sürdürmek.

İlke ve Değerlerimiz

BİZ’i geleceğe taşıyacak İlke ve Değerlerimiz var.

Gönüllülük

Aktif Katılım

Fırsat Eşitliği ve Dayanışma

Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

Gelişim ve Değişime Açıklık

Sonuç ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Sürdürülebilirlik

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık