fbpx

SMILE Projesi

Projenin Adı: SMILE – Senior Mentoring for Intergenerational Learning

Proje Türü: Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi

Proje Ortağı Ülkeler: Almanya, Polonya, Türkiye

Proje Süresi: 08/2013 – 07/2015 (2 yıl)

Proje Bütçesi: 16.500 Avro

Projedeki Hareketlilik Faaliyetleri:

  1. Başlangıç Toplantısı – Passau, Almanya (24-26.10.2014)
  2. Uluslararası ve Kuşaklar Arası Değişim – Varşova, Polonya (07-10.05.2014)
  3. Uluslararası ve Kuşaklar Arası Değişim – Bursa, Türkiye (17-20.10.2014)
  4. Uluslararası ve Kuşaklar Arası Değişim – Passau, Almanya (12-14.04.2014)

Proje Gerekçesi: Günümüz modern dünyası ve beraberinde getirdikleri nedeniyle kuşaklar arasındaki iletişim ve  birlikte yaşamanın “doğal”lığından kopmaya başladığımızı; yetişkinler ve gençler olarak birbirimizi eleştirmeden konuşmakta çoğu zaman zorlandığımızı, farklı kuşakların hem ortak hem de farklılaşan ihtiyaçları olabileceğine dair anlayışımızı kaybetmeye başladığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle hem birlikte yaşamak istediğimiz dünya nasıldır?, ve de şu anın gençleri geleceğin yetişinkinleri olarak nasıl bir dünya da var olmak istiyoruz? sorularından yola çıktık. Tabiiki bu nedenle hem yetişkin hem de gençleri bir araya getirebilecek, hem de uluslar arası nitelikte kuşaklar arası öğrenme ve iletişimi öğrenip, karşılaştırma imkanı bulacağımız bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik.

Proje Amacı: Kuşaklar arası öğrenmenin deneyimlenebileceği, her katılımcı ülkeden yetişkinleri (emekliler ya da mesleki ve yaşam tecrübesi olan yetişkinler) ve 18-30 yaş arası gençleri bir araya getirerek, Uluslararası bir ortaklık kurmaktır. Benzer hedef ve hedef kitleye sahip kuruluşlardan hem personelin hem de öğrenicilerin hareketlilik imkanlarını artırarak ve böylece kapasitelerini artırarak birbirlerinden öğrenmeleri ve tecrübe paylaşımında bulunmalarına imkan sağlamak.

Proje Hedefleri:

  • Hem yetişkinlerin hem de genç öğrencilerin ve personelin bir araya gelip, kültürler arası ve kuşaklar arası öğrenmeye katkı sağlayacak var olan ya da yeni metotları geliştirmeleri/kullanmaları (hem uluslararası değişimler de hem de kendi yerellerinde).
  • Avrupa vatandaşlık yılı ve konusu ile de ilgili olarak, ister yetişkin ister genç olsun tüm katılımcıların birbirlerini keşfetmelerine olanak sağlamak, genellikle Avrupa fırsatlarından aktif olarak yararlanma konusunda dezavantajlı olan yetişkin öğreniciler için de bu imkanı sunmak ve ayrıca bu projede başrol oyuncularından biri olmalarını sağlamak.
  • Yetişkin öğreniciler, gençlere, kendi ülkelerinin kültürlerini, sosyal ve iş hayatını keşfetmeleri için yardımcı olan, bir tür mentor görevi üstlenmeleri, bu sayede, her yararlanıcıya katkı sağlayan bir öğrenme ortamı sağlamak.
  • Tüm katılımcılarda, hem farklı kuşaklardan hem de farklı kültürlerden kişilerle buluşma ve farklı bakış açılarını, kültürleri tanıma olanağı sağlamak. Bu sayede kuşaklar arası ve kültürler arası ön yargıları azaltmak.
  • Proje faaliyetleri uygulanırken kullanılan yaygın eğitim tekniklerine ve dolayısıyla yaygın eğitime olan farkındalığı artırmak.
  • Projemiz ayrıca, farklı ülkelerden kurumlar arasında daha sistematik bir iş birliğinin başlangıcı olacak. Bu projede kurulan sağlıklı ortaklık benzer ya da farklı konulardaki ihtiyaçlara yönelik yeni fikir ve iş birliklerine zemin hazırlayacak.