fbpx

Eurodesk Turnede

Projenin Adı: Eurodesk Turnede

Proje Türü: Eurodesk Mali Destek Programı 2014

Proje Süresi: 1 Nisan 2014 – 1 Kasım 2014 (8 ay)

Uygulanacağı Yerler: Bursa’nın taşra ilçeleri, üniversiteler, meslek yüksekokulları, liseler, köyler ve diğer yerler.

Proje Bütçesi: 7.100 TL

Projenin Doğuşu: Türkiye Ulusal Ajansı ve yürütmekte olduğu programların ülkemiz genelinde tanınırlığının arttırılması ve gençlik bilgilendirmesi faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla, faaliyetlerini sürdürmekte olan Eurodesk Yerel Temas Noktalarının gençlik bilgilendirmesi alanındaki yenilikçi ve yaratıcı fikirlerine destek olmak amacıyla bu yıl ilk kez “Eurodesk Temas Noktaları Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Programı Teklif Çağrısı” yayımlamıştır. Gönüllü Hareketi olarak hazırladığımız Eurodesk Turnede projesinin başvurusu bu kapsamda yapılmış ve desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Proje Gerekçesi: Bursa’da bulunan 3 Eurodesk Yerel Temas Noktası merkez ilçe içinde hatta merkez ilçenin de dezavantajlı olmayan bölgelerinde bulunmakta, 1 temas noktası merkez ilçeler dışında kalan Yenişehir’de bulunmaktadır. Ancak bu durum özellikle merkezden uzak yerleşim bölgelerinde yaşayan gençlerin fırsatlardan haberdar olması, bizlere kendi imkânları ile ulaşmaları için negatif bir durum oluşturmaktadır. Coğrafi engeller, bu gençlerin imkânlarını kısıtlamakta ve potansiyellerini ortaya çıkarmada sorun teşkil etmektedir. Gençler her ne kadar kendilerine sunulan avrupa hareketlilik fırsatlarına internet üzerinden erişim imkânlara sahip olsalar da bu imkânları nasıl daha etkili kullanacağını bilmeyen/imkânların varlığından habersiz gençlerin sayısı azımsanmayacak derecede çoktur.

Proje Amacı: Bursa’nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan gençlerin AB fırsatlarından haberdar olmasını sağlamak ve 2014-2010 döneminde uygulanacak olan Erasmus Plus programını yerelde tanıtmaktır.

Proje Hedefleri:

  • Bursa’da coğrafi engeller yüzünden kısıtlı olan gençlerin, AB öğrenme ve hareketlilik fırsatlarına erişiminin sağlamak ve yaşıtı diğer gençlerle aralarındaki eşitsizliği en aza indirgemek,
  • Bununla beraber, Eurodesk Yerel Temas Noktası olarak yereldeki hedef grubun sınırlarını genişletmek,
  • Gençleri var olan imkânlardan haberdar etmek ve bu imkânlardan yararlanmaları için ortam hazırlamak,
  • İmkânlardan maksimum faydayı alabilmeleri için gerekli olan sosyal ve dil gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak.

Proje Hakkında Genel Bilgi: Bu çalışmalar, yaygın eğitim yöntemleri ile hazırlanmış atölyeleri gibi etkinlikleri içermektedir. Atölyelerimiz bu projelerin temellerini oluşturan gönüllülük, aktif katılım, takım çalışması ve iletişim, Avrupa vatandaşlığı, kültürlerarası etkileşim ve öğrenme, Proje yazım atölyesi gibi konu başlıklarını içermekte ve bu sayede onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Projemizden alacağımız bir diğer önemli katkı da “Eurodesk ile Avrupa Fırsatları vol.2” adlı yürütmekte olduğumuz AGH projemize ve gönüllümüzün haftalık faaliyetlerinden olan Eurodesk ile bilgilendirme çalışmalarına olacaktır.

Hem Gönüllü Hareketi’nde hem de bünyesinde faaliyet gösteren Görükle Gençlik Merkezi (Görükle GEM)’de bulunan ve çoğunlukla üniversiteli gençlerden oluşan gençlerin,  dezavantajlı bölgelerdeki gençlerle buluşturmak ve birbirlerinden öğrenmelerine katkı sağlamak projemizin bir diğer özel hedefidir.

Bu proje sırasında edineceğimiz bilgi ve tecrübeler, bu projenin devamında Eurodesk çalışmalarımızın Bursa yerelindeki durumunun, olumlu ve gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek, bu verileri daha sonraki dönemlerde yapacağımız çalışmalara kaynak/gerekçe oluşturmak üzere kullanılacaktır.

Projemiz aynı zamanda, dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin, daha önce bu fırsatlardan yararlanmış ve yararlanmakta olan gençlerle buluşmalarına, böylece önlerinde iyi ve somut bir örnek görmelerine imkân tanıyacaktır.

Projenin uygulama bölgesinin belirlenmesinde dikkate aldığımız en önemli kriter coğrafi yönden kısıtlı olmaları ve bu bölgelerdeki gençlerin imkanlara erişmekte zorluk çekmeleri olmuştur. Çünkü Eurodesk temas noktaları, konum itibariyle bu bölgelere uzaktadır. Aynı zamanda bu bölgelerin coğrafi konumları, sosyal- kültürel etkileşim, hareketlilik, fiziki, donanım eksiklikleri gibi diğer sorunları tetiklemekte ve özellikle gençlerin hayatlarını zorlaştırmaktadır.

Proje Faaliyetleri

  • Coğrafi olarak imkanı kısıtlı bölgelerde faaliyetleri gerçekleştirecek bir gönüllü grubu oluşturulması ve gruba oryantasyon eğitimi verilmesi,
  • Eski AGH gönüllüleri ve Türkiye’de AGH yapan yabancı gönüllüler, proje yazmış/uygulamış kişi/gruplarla buluşturma, tecrübelerin paylaşılması,
  • Bu fırsatlardan yararlanmalarını kolaylaştıran, yaygın eğitim teknikleri ile desteklenen atölye çalışmalarının yapılması.