Burslar

Gönüllü Hareketi Derneği Burs Programı 2017 yılında hayata geçmiştir. Gönüllü Hareketi Burs Programı; bireysel ve kurumsal bağışçılarımız sayesinde gerçekleşmektedir. Burslar, her yılın Ekim-Haziran dönemini (toplam 9 ay) kapsar ve burs miktarı aylık 250 TL’dir. Burslar, her ayın 5’inde bursiyerlerin banka hesabına yatırılmaktadır.

Başvuru Belgeleri

Burs başvuru koşullarını sağlayan adaylarının öncelikli olarak online başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru dönemi içerisinde gelen başvurular Gönüllü Hareketi Derneği Burs Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen ve mülakata davet edilen adayların, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak mülakat gününde getirmeleri gerekmektedir.

 • Öğrenci Belgesi*: Okuyacağınız sınıfa ait
 • Not Döküm (Transkript) Belgesi*
 • Adli Sicil Kaydı*
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği*
 • Anne Gelir Belgesi**
 • Baba Gelir Belgesi**
 • Yerleşim Belgesi: Üniversitenin bulunduğu ilde yapılan konaklamaya dair yurt belgesi veya kira kontratı fotokopisi.
 • Bursiyer Taahhütnamesi

* Islak imzalı veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olmalıdır.
** Çalışmıyorsa da belgelendirilmesi gerekmektedir. E-devletten veya SGK’dan alınacak SGK Dökümü yeterli olacaktır.

Başvuru Süreci

 • Burs başvuruları web sitesinde belirtilen online form aracılığıyla yapılacaktır.
 • 2019/2020 dönemi başvuruları 6-26 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Başvurular Gönüllü Hareketi Burs Komitesi tarafından 27-29 Eylül 2019 tarihinde değerlendirilecektir.
 • 30 Eylül 2019 tarihinde ön değerlendirmeyi geçen adaylara sonuçlar e-posta/telefon ile açıklanacaktır.
 • 1-4 Ekim 2019 tarihlerinde değerlendirmeyi geçen adayların belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 5 Ekim 2019 tarihlerinde bursiyerlere sonuçlar bildirilecektir.

Burs Komitesi, Gönüllü Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek üye ve gönüllüleri ile bireysel/kurumsal bağışçılardan oluşmaktadır.

Önceki dönem bursiyerleri, gerekli şartlarını taşımaya devam etmeleri ve gerekli belgeleri sunmaları durumunda burs almaya devam etmektedir.

Yükseköğrenim Eğitime Destek

Eğitim Bursu, yükseköğretimdeki gençlerin eğitim süresi boyunca yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak; başarılı bir eğitim-öğretim hayatını tamamlayarak sonrasında topluma faydalı bir birey olmalarını amaçlamaktadır.

Başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olarak okuyor olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan maddi destek almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak. Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde bir alt sınıftan en fazla 2 dersi kalmış olanların başvurusu kabul edilmektedir.
 • Doğum yerinin Bursa olması veya lise öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması,
 • Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,
 • Gönüllü faaliyetlere ilgi duymak (bursiyerlerin her ay yapacakları en az 2 saatlik gönüllü faaliyetleri düzenli olarak Burs Komitesi’ne göndermesi gerekmektedir)

Başvuru durumu: KAPALI

Hatırlatmalar

 1. Bursların bir kısmını şartlı burslar oluşturabilir. İlgili şartlar, bağışçı tarafından belirlenebilir.
 2. Şartlı burslar, derneğin burs başvuru koşullarının hepsini karşılamalıdır.
 3. Bağışçılardan bazıları desteklemek istediği öğrenciyi önceden bilerek ya da belirleyerek, bursunu dernek aracılığıyla vermeye devam edebilir.

Burs Vermek İster Misiniz?

Burs Programına destek olmak için doğrudan farklı alternatiflerimiz mevcuttur. Banka hesabımıza havale/eft yapabileceğiniz gibi düzenli ödeme için talimat verebilirsiniz. Eğer kredi kartınızı kullanmak istiyorsanız, hizmet aldığımız FonZip Bağış Yönetimi aracılığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Bağışlarınızda açıklama olarak “Burs Fonu” yazmayı lütfen unutmayınız. Bir öğrenciye verilecek burs miktarına göre 1 veya daha fazla öğrenciye burs verebileceğiniz gibi, burs miktarından daha az destek olarak toplam burs bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Bizim için ne kadar olduğundan daha çok, bu programa destek olmanızın önemli olduğunu bilmenizi isteriz. Destek ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Soru ve İletişim

Gönüllü Hareketi Burs Programı ile ilgili soru ve görüşleriniz için bizimle burs@gonulluhareketi.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Tüm iletişim bilgilerimiz için tıklayınız.