Burslar

2009 yılında kurulan Gönüllü Hareketi’nin burs verme hayali, 2017 yılında hayata geçmiştir. Gönüllü Hareketi Burs Programı organizasyonu gönüllü kulüplerimizden biri olan Dayanışma Kulübü tarafından yürütülmekte; bireysel ve kurumsal bağışçılarımız sayesinde bu burslar verilmektedir.

Burslar, her yılın Ekim-Haziran dönemini (toplam 9 ay) kapsar ve burs miktarı aylık 200 TL’dir. Burslar, her ayın 15’inde bursiyerlerin banka hesabına yatırılmaktadır.

Başvuru Belgeleri

Burs başvuru koşullarını sağlayan adaylarının öncelikli olarak online başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru dönemi içerisinde gelen başvurular Gönüllü Hareketi Burs Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen ve mülakata davet edilen adayların, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak mülakat gününde getirmeleri gerekmektedir.

 • Öğrenci Belgesi*: 2017-2018 eğitim yılında okuyacağınız sınıfa ait
 • Not Döküm (Transkript) Belgesi*
 • Adli Sicil Kaydı*
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği*
 • Anne Gelir Belgesi**
 • Baba Gelir Belgesi**
 • Yerleşim Belgesi: Üniversitenin bulunduğu ilde yapılan konaklamaya dair yurt belgesi veya kira kontratı fotokopisi.
 • Bursiyer Taahhütnamesi

* Islak imzalı veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olmalıdır.
** Çalışmıyorsa da belgelendirilmesi gerekmektedir. E-devletten veya SGK’dan alınacak SGK Dökümü yeterli olacaktır.

Başvuru Süreci

 • Burs başvuruları web sitesinde belirtilen online form aracılığıyla yapılacaktır.
 • 2017/2018 dönemi başvuruları 18 Eylül-4 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Başvurular Gönüllü Hareketi Burs Komitesi tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde değerlendirilecektir.
 • 6 Ekim 2017 tarihinde ön değerlendirmeyi geçen adaylara sonuçlar e-posta/telefon ile açıklanacaktır.
 • 9 Ekim 2017 tarihlerinde değerlendirmeyi geçen adayların belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde 2017/2018 bursiyerlerine sonuçlar bildirilecektir.

Burs Komitesi Gönüllü Hareketi Yönetim Kurulu Üyeleri, Dayanışma Kulübü gönüllüleri, dernek üyeleri ile bireysel/kurumsal bağışçılardan oluşmaktadır.

Yarım Elma Bursu

Yarım Elma Bursu, yükseköğretimdeki gençlerin eğitim süresi boyunca yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak; başarılı bir eğitim-öğretim hayatını tamamlayarak sonrasında topluma faydalı bir birey olmalarını amaçlamaktadır. “Yarım elma, gönül alma” atasözünden yola çıkarak, gençlere destek olmaktayız.

Başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olarak okuyor olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan maddi destek almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.30 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak. Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde bir alt sınıftan en fazla 2 dersi kalmış olanların başvurusu kabul edilmektedir.
 • Doğum yerinin Bursa olması veya lise öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması,
 • Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,
 • Gönüllü faaliyetlere ilgi duymak (bursiyerlerin her ay yapacakları en az 2 saatlik gönüllü faaliyetleri düzenli olarak Burs Komitesi’ne göndermesi gerekmektedir)

Burs başvuru formu: Kapanmıştır

Burs Vermek İster Misiniz?

Burs Programına destek olmak için doğrudan farklı alternatiflerimiz mevcuttur. Banka hesabımıza havale/eft yapabileceğiniz gibi düzenli ödeme için talimat verebilirsiniz. Eğer kredi kartınızı kullanmak istiyorsanız, hizmet aldığımız FonZip Bağış Yönetimi aracılığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Bağışlarınızda açıklama olarak “Burs Fonu” yazmayı lütfen unutmayınız. Bir öğrenciye verilecek burs miktarına göre 1 veya daha fazla öğrenciye burs verebileceğiniz gibi, burs miktarından daha az destek olarak toplam burs bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Bizim için ne kadar olduğundan daha çok, bu programa destek olmanızın önemli olduğunu bilmenizi isteriz. Destek ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Soru ve İletişim

Gönüllü Hareketi Burs Programı ile ilgili soru ve görüşleriniz için bizimle burs@gonulluhareketi.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Tüm iletişim bilgilerimiz için tıklayınız.