fbpx

Benim Adım Gelecek

Benim Adım Gelecek

Benim Adım Gelecek

Gönüllü Hareketi’nin üniversite öğrencilerini hedefleyen ve onların kariyer planlamaları noktasında ne istediklerini bilerek doğru tercihler yapmalarını sağlamayı ve onlara destek olmayı amaçlayan, rehberlik ve danışmanlık metotları ile oluşturulmuş olan bir kariyer yolculuğu (mentörlüğü) projesidir. Bu proje, iş hayatında en az 5 yıl deneyime sahip olan profesyoneller ile üniversite öğrencilerinin buluştuğu; birebir, bireysel ve grup çalışmaları ile yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.

Proje Amaç ve Hedefleri

“Benim Adım Gelecek” projesi Gönüllü Hareketi tarafından yürütülmekte ve temel amacı; üniversitede okuyan gençlerin kariyer planlamalarını mezun olmadan önce yaparak meslek hayatlarında daha başarılı olmaları için desteklenmesi olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Proje hedefleri:

  • İş hayatında aktif olarak çalışan deneyimli kişiler ile gençler arasındaki deneyim aktarımını etkin bir biçimde sağlamak.
  • İş hayatındaki kişilerin üniversite öğrencilerine rol model olmasını sağlamak.
  • Gençlerin iş hayatının pratik bilgi ve yaklaşımlarını mezun olmadan önce yerinde incelemelerini sağlamak.
  • Gençlerin kariyer planlamaları doğrultusunda bireysel gelişimlerini odak alan eğitimler vermek.
  • Sadece iş hayatında değil sosyal alanda da topluma faydalı ve katkı sağlayan bireyler olmalarına öncülük etmek.
  • Gençleri kariyer planlamalarını yapmaları için yönlendirmek.
  • Gençlerin kendilerini ifade etme, sunum yapma ve diğer yeteneklerini geliştirmek.
  • Gençlerin ilgili oldukları alt meslek alanları/dallarını tespit etmesi için yönlendirmek.
  • Kariyer planlamaları için harekete geçen gençlerin diğer gençlere örnek olması.
  • Gençlik istihdamı konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmak ve genç nüfusa dikkat çekmek.

Proje Kapsamı

Proje; usta-çırak buluşmalarını, bireysel gelişim eğitimleri ile atölye çalışmalarını, teknik gezileri, söyleşileri, sosyal ve gönüllü faaliyetleri kapsamaktadır.

Proje İçeriği

İş yaşamında aktif olarak bulunan profesyoneller, projede “Usta” olarak almaktadırlar. Alanlarının profesyoneli olan ve rehberlik, danışmanlık, mentörlük veya koçluk konularında bilgi ve deneyim sahibi Ustalar, proje ekibinde tarafından bir oryantasyon alırlar. Ustalar önceki bilgi ve deneyimleri ile kendilerine yapılan bilgilendirme ile yol göstericilik ve rehberlik becerilerini çerçevesi belirli ve standartları önceden oluşturulmuş olan program kapsamında Çıraklarla çalışırlar.

Bu noktadan sonra proje katılımcısı Çıraklar, Ustaları ile düzenli buluşmalar gerçekleştirir.  ve bu buluşmaların gelişim değerlendirme raporlarını da birlikte hazırlarlar. Gönüllü Hareketi proje ekibi ise projenin geri kalan faaliyetlerinin organizasyonu ile projenin izleme-değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Hedef Kitle

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okumakta olan 2 ve 3.sınıf öğrencilerdir.

Detaylı bilgi için: www.benimadimgelecek.net

Görüş, Öneri ve Düşüncelerinizi Paylaşın