fbpx

Programlar

Sosyal Sorumluluk: Toplumla ilgili olmakla birlikte, bir kişinin ilgi alanına giren herhangi bir olay ya da konunun sonuçları hakkında bireysel görev üstlenmektir. Sorun olan bir durumun iyileştirilmesi ya da çözümlenmesi için duyarlılık göstermek, girişimde bulunmak, öncülük, önderlik etmek, işbirliği ya da çözüm ortağı olmaktır. Sosyal sorumluluk; bilinçli insan ya da bilinçli vatandaş olmanın doğal bir gereğidir.

Proje: Bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Gönüllü Hareketi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak, sahip olduğumuz ve ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda aşağıdaki projeleri gerçekleştirmekteyiz.

Uluslararası Projeler