fbpx

Blog

Nilüfer Belediyesi ile Protokol İmzalandı
Bizden Haberler

Nilüfer Belediyesi ile Protokol İmzalandı

Gönüllü Hareketi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programını yürütmek üzere 2010 yılında akredite edilmiş ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli akreditasyonu olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Yapmış olduğumuz yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaların yerel etkisini güçlendirmek adına attığımız adımlar biri olarak, Nilüfer Belediyesi’nin çeşitli birimleri ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların resmi bir işbirliği tesis etmesine yönelik olarak Nilüfer Belediyesi’nin 03.05.2017 tarih ve 556 sayılı Meclis Kararı ile protokol düzenleme yetkisi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verilmiştir.

Aşağıda belirtilen meclis kararı hükümleri doğrultusunda, Nilüfer Belediyesi ile 2 yıl süre ile geçerli olacak olan işbirliği protokolü Başkan Mustafa Bozbey ile karşılıklı olarak imzalanmıştır.

Meclis Kararı

Nilüfer Belediye Meclisinin 03/MAYIS/2017 günü saat 18:00 de yaptığı 2014/2019 Seçim Döneminin 42nci toplantısının 1.Birleşimine ait gündemin 3/3 üncü maddesini teşkil eden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20/04/2017 tarih ve 87992497-301.05-E.52367 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Nilüfer Belediyesi işbirliğinde Gönüllü Hareketi Derneği’nin Erasmus+Programı altındaki alt faaliyetlerden Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projelerinden biri olan Avrupa Gönüllü Hizmeti uygulamalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Gönüllü Hareketi Derneği ile Ortak Hizmet Protokolü düzenlenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” fıkrası hükmüne bağlı olarak Gönüllü Hareketi Derneği Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetleri kapsamında Nilüfer Belediyesi’nde ilgili birimlerde gönüllü bireyleri görevlendirmek ve çalışma programlarını düzenlemek üzere ortak hizmet protokolün gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda Nilüfer Kaymakamlığı’nın onayı alınarak hazırlanan protokolün imzalanması için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY’e yetki verilmesine,

Nilüfer Belediye Meclisinin 03/MAYIS/2017 günlü toplantısında mevcudun oyçokluğu (Başkan ve CHP kabul 22, AKP’den İsmail Hakkı KAVURMACI, Mihrimah KOCABIYIK, Celil ÇOLAK, Muhsin Uğur KARABAŞ, Gökhan DİNÇER, Mürsel DURMAZ, Halidun KURDAL, Başak HEKİMOĞLU, Gökhan YILDIZ, Orhan ÇİÇEK, Ali ÖNDER çekimser 11) ile karar verildi.