fbpx

Blog

Duyurular

Global Compact’e Üye Olduk

Gönüllü Hareketi, 24 Haziran 2013 tarihinde yaptığımız yazılı başvuru ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kabul ederek, UN Global Compact üyesi sivil toplum kuruluşlarından birisi oldu.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

Temelde İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularını içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 maddesi aşağıdaki gibidir.

  1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
  2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
  3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
  4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
  5. Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
  6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
  7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
  8. Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
  9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
  10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Gönüllü Hareketi olarak gerek yürüttüğümüz projelerde, gerekse sivil toplum duyarlığına sahip olarak yürüteceğimiz savunuculuk faaliyetlerinde bu ilkeleri benimseyerek çalışmalarımıza devam edeceğimizi duyurmak isteriz.

UN Global Compact internet sitesindeki üyelik sayfamız: http://www.unglobalcompact.org/participant/19596-Gonullu-Hareketi-Volunteer-Movement-

UN Global Compact Türkiye hakkında detaylı bilgi: http://www.globalcompactturkiye.org/ilkeler/