Oyunla Büyü

Oyunla Büyü

İlköğretim çağındaki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyun tabanlı serbest zaman etkinlikleri planlayarak, aile yaşamı ve okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir. Proje kapsamında özellikle kırsal alanlardaki okullar ile işbirliği yapılarak planlanan faaliyetler, gönüllüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler genel olarak atölye çalışmaları, okulların onarımı, kütüphane kurma, oyuncak desteği ve giyecek yardımı gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Amaç: İlkokul çağındaki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmaları ve oyun tabanlı öğrenme faaliyetleri planlayarak, aile yaşamı ve okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir.

Hedefler:

 • Çocukların kendi yerellerinde katılabileceği sosyal ve eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak.
 • Öğrencilerin özgüven ve iletişim becerilerini artırmaya yönelik faaliyetleri yapmak.
 • Yaygın öğrenim metotları ile çocukların evrensel değerleri benimsemesini sağlamak.
 • Çocukların gönüllülük kavramını küçük yaştan itibaren kavramasını sağlamak.
 • Aileleri çocuk gelişimi ve çocuk hakları konusunda bilinç kazandırmak.
 • Çocukların yeteneklerinin keşfetmelerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak.
 • Yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarının giderilerek, eğitime kazandırılmasını sağlamak.
 • Eğitimdeki fırsat eşitliğini her imkan ve şart karşısında desteklemek.
 • Eğitimin desteklenmesi konusunda kamu-sivil toplum işbirliği örneği oluşturmak,
 • Çocukları, canlılar ve çevrelerine duyarlılık konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak.

Oyunla Büyü projesi,  okulların fiziki şartlarının geliştirilmesi, eğitimin kalitesinin artırılmasına ve öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik olan tüm faaliyetlerini içerisine alır.

  • Atölye Çalışmaları: İlkokul ve Ortaokul çocukların eğitimlerine destek verilmesi ve sosyalleşmeleri adına çeşitli oyun atölyeleri düzenlenir. Bu atölyeler ile öğrencilerin kişisel gelişimine, özgüvenine, iletişim becerilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Uzman kişilerden görüş, eğitim ve destek alınarak hazırlanan atölye çalışmaları planı gönüllüler tarafından uygulanır.
  • Okulların Onarımı: İhtiyacı olan okullarda, okulun isteği doğrultusunda uygun zamanlarda tamir, tadilat ve boyama desteği verilir.
  • Kütüphane Kurma: Okullara ve öğrencilere gönderilecek olan kitap ve kırtasiye malzemeleri bağış olarak alınarak, okullarda kütüphane oluşturulur. Okullarda kütüphane mevcut değilse uygun yer tespitinden sonra kütüphane oluşturulması için planlama yapılır.
  • Oyuncak Desteği: Okullardaki öğrencilerin gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacak oyuncaklar hediye edilir.

Nerede Gerçekleştirilir?

Oyunla Büyü projesinin faaliyetleri şimdilik Bursa’nın Keles ve Orhaneli ilçesindeki ilköğretim okullarında gerçekleşmektedir. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli izin ve onay ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmıştır. Her bir ilkokulda 2-3-4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan programın süresi 10-12 haftadır.

Bilgi ve İletişim

Proje ile ilgili olarak bizimle info@gonulluhareketi.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Görüş, Öneri ve Düşüncelerinizi Paylaşın