Projeler

Sosyal Sorumluluk: Toplumla ilgili olmakla birlikte, bir kişinin ilgi alanına giren herhangi bir olay ya da konunun sonuçları hakkında bireysel görev üstlenmektir. Sorun olan bir durumun iyileştirilmesi ya da çözümlenmesi için duyarlılık göstermek, girişimde bulunmak, öncülük, önderlik etmek, işbirliği ya da çözüm ortağı olmaktır. Sosyal sorumluluk; bilinçli insan ya da bilinçli vatandaş olmanın doğal bir gereğidir.

 

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

 

Gönüllü Hareketi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak, sahip olduğumuz ve ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda şu projeleri gerçekleştirmekteyiz:

Benim Adım Gelecek

Gönüllü Hareketi’nin üniversite öğrencilerini hedefleyen ve onların kariyer planlamaları noktasında ne istediklerini bilerek doğru tercihler yapmalarını sağlamayı ve onlara destek olmayı amaçlayan, rehberlik ve danışmanlık metotları ile oluşturulmuş olan bir kariyer yolculuğu (mentörlüğü) projesidir. Bu proje, iş hayatında en az 5 yıl deneyime sahip olan profesyoneller ile üniversite öğrencilerinin buluştuğu; birebir, bireysel ve grup çalışmaları ile yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı bilgi: www.benimadimgelecek.net

Gönüllü100Biz

Gönüllülüğün ve gönüllü faaliyetlerin tanınması, bilinmesi ve bu konuda toplumun çeşitli gruplarında bir bilinç oluşması ve gönüllü katılımın artması noktasında; orta okul, lise ve üniversite seviyesindeki gençler ile sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarına yapılan bilgilendirme toplantıları ve seminerlerini içeren bir çalışmadır “Gönüllü100Biz”. Türkiye’de yaklaşık %5 olan gönüllü katılım oranını artırmak, %12 olan sivil toplum katılımını daha yukarılara çekmek için gönüllülerimiz ile birlikte bu bilgilendirme toplantılarını düzenli olarak, talep eden tüm kurum ve kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz.

Uluslararası Projeler

Diğer Projeler

  • Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi
  • 11 Gençlik Değişimi Projesi
  • 10 Uluslararası Eğitim Kursu Projesi
  • 3 Ortaklık Kurma Semineri
  • 3 Uluslararası Çalışma Ziyareti
  • 3 Yetişkin Eğitimi Projesi
  • 1 Kalkınma Ajansı TDP Projesi