Projeler

Sosyal Sorumluluk: Toplumla ilgili olmakla birlikte, bir kişinin ilgi alanına giren herhangi bir olay ya da konunun sonuçları hakkında bireysel görev üstlenmektir. Sorun olan bir durumun iyileştirilmesi ya da çözümlenmesi için duyarlılık göstermek, girişimde bulunmak, öncülük, önderlik etmek, işbirliği ya da çözüm ortağı olmaktır. Sosyal sorumluluk; bilinçli insan ya da bilinçli vatandaş olmanın doğal bir gereğidir.

 

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

 

Gönüllü Hareketi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak, sahip olduğumuz ve ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda şu projeleri gerçekleştirmekteyiz:

Benim Adım Gelecek

Gönüllü Hareketi’nin üniversite öğrencilerini hedefleyen ve onların kariyer planlamaları noktasında ne istediklerini bilerek doğru tercihler yapmalarını sağlamayı ve onlara destek olmayı amaçlayan, rehberlik ve danışmanlık metotları ile oluşturulmuş olan bir kariyer yolculuğu (mentörlüğü) projesidir. Bu proje, iş hayatında en az 5 yıl deneyime sahip olan profesyoneller ile üniversite öğrencilerinin buluştuğu; birebir, bireysel ve grup çalışmaları ile yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı bilgi: www.benimadimgelecek.net

Oyunla Büyü

İlköğretim çağındaki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyun tabanlı serbest zaman etkinlikleri planlayarak, aile yaşamı ve okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir. Proje kapsamında özellikle kırsal alanlardaki okullar ile işbirliği yapılarak planlanan faaliyetler, gönüllüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler genel olarak atölye çalışmaları, okulların onarımı, kütüphane kurma, oyuncak desteği ve giyecek yardımı gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Bursa Oyuncak Kütüphanesi

Hayatı Genç Yaşa

Uluslararası Projeler

Diğer Projeler

  • Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi
  • 11 Gençlik Değişimi Projesi
  • 10 Uluslararası Eğitim Kursu Projesi
  • 3 Ortaklık Kurma Semineri
  • 3 Uluslararası Çalışma Ziyareti
  • 3 Yetişkin Eğitimi Projesi
  • 1 Kalkınma Ajansı TDP Projesi