Hakkımızda

Merhaba 🙂

Gönüllü Hareketi Derneği, 23 Ekim 2009 tarihinde Bursa’da kurulmuştur.

Gençlerde gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturma sorumluluğunu hissediyoruz.

Gönüllülük ve gençlik çalışmaları alanında Türkiye’ye öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak için çalışıyoruz.

Amaçlarımız

  1. Gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve proaktif bireyler olmaları için gençlere destek vermek,
  2. Sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak, gençlere yeni imkanlar yaratmak ve istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak;
  3. Bireylerin toplumdaki fırsat eşitliğine destek vermek, demokratik hayata aktif katılımı güçlendirmek ve karar alma mekanizmalarına katkılarını sağlamak;
  4. Bireylerin özellikle de gençlerin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerler ile yaşadıkları çevre ve doğaya sahip çıkmasını sağlamak;
  5. Avrupa Birliği uyum sürecinde, yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler ile gençler arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek;
  6. Dünyadaki gençlik ve sivil toplum faaliyetlerinin yerelde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak;
  7. Gençlerin kendi yerellerinde bir araya gelebileceği ve kendilerini ifade edebilecekleri özgür düşünce ortamları oluşturmak.

İlke ve Değerlerimiz

BİZ’i geleceğe taşıyacak İlke ve Değerlerimiz var.

Gönüllülük

Güvenilirlik

Aktif Katılım

Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

Gelişim ve Değişime Açıklık

Araştırmacılık

Sonuç ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Sürdürülebilirlik