Hakkımızda

Ne Zaman Kuruldu?

23 Ekim 2009 tarihinde Bursa’da kurulmuştur.

 

 

Neden Varız?

Gençlerde gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturmak.

 

 

Neyi İstiyoruz?

Gönüllülük ve gençlik çalışmaları alanında Türkiye’ye öncü ve örnek bir sosyal girişim olmak.

Amacımız Nedir?

1. Gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve proaktif bireyler olmaları için gençlere destek vermek,

2. Sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak, gençlere yeni imkanlar yaratmak ve istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak;

3. Bireylerin toplumdaki fırsat eşitliğine destek vermek, demokratik hayata aktif katılımı güçlendirmek ve karar alma mekanizmalarına katkılarını sağlamak;

4. Bireylerin özellikle de gençlerin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerler ile yaşadıkları çevre ve doğaya sahip çıkmasını sağlamak;

5. Avrupa Birliği uyum sürecinde, yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler ile gençler arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek;

6. Dünyadaki gençlik ve sivil toplum faaliyetlerinin yerelde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak;

7. Gençlerin kendi yerellerinde bir araya gelebileceği ve kendilerini ifade edebilecekleri özgür düşünce ortamları oluşturmak.

BİZ’i geleceğe taşıyacak İlke ve Değerlerimiz var.

Gönüllülük
Güvenilirlik
Aktif Katılım
Toplumsal Sorunlara Duyarlılık
Gelişim ve Değişime Açıklık
Araştırmacılık
Sonuç ve Çözüm Odaklı Yaklaşım
Sürdürülebilirlik

Kurumsal Üyelikler

Birleşmiş Milletler
Global Compact
Erasmus+ Programı
AGH Akreditasyonu
Eurodesk Türkiye
 Yerel Temas Noktası
Cultural Innovators Network
by Goethe Institut
Nilüfer Kent Konseyi
Genel Kurul Üyesi
Bursa Kent Konseyi
Genel Kurul Üyesi

Gönüllü Hareketi Logosu

Profesyonelce hazırlanmış olan Gönüllü Hareketi Hareketi logosu, kurumun amaç, hedef, ilke ve değerlerini iyi bir şekilde yansıtmaktadır. Logonun birçok kişide farklı çağrışım oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, çalışma alanının zenginliği ve çeşitliliğine çok benzerlik göstermektedir.

 

Logo Kullanım Kuralları

– Logo, hiçbir şekilde değiştirilerek kullanılamaz (ebat, renkler, zemin tonuna göre kullanımı), gerekli olduğu hallerde büyütülür veya küçültülebilir. Boyutu uzatılıp, genişletilemez ve daraltılamaz.

– Logo, sadece Gönüllü Hareketi’ne doğrudan bağlantılı basılı dokümanlarda veya web sayfalarında kullanılabilir, Gönüllü Hareketi’nin bağlantısı olmayan herhangi bir konu için kullanılamaz.

– Logo, başka bir logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

– Logo, Gönüllü Hareketi’nin haklarını engelleyecek şekilde kullanılamaz.

– Logo kullanımı, kullanıcılara Gönüllü Hareketi ile ilgili herhangi bir hak vermez.

– Logo kullanımı kurallarına uygunsuz hareket eden, Gönüllü Hareketi’nin haklarını çiğneyen veya yasalara aykırı kullananlara karşı Gönüllü Hareketi yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

 

Logoyu Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz

Türkçe Logo Yatay  |  Türkçe Logo Dikey  |  İngilizce Logo Yatay  |  İngilizce Logo Dikey

Bilgi ve Belgeler