Gönüllülük ve Katılım

Gönüllü Hareketi, özellikle gençlerde “gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturmak” üzere bilgilendirme ve bilinçlendirmek üzere bir misyon edinmekle birlikte, bunu gerçekleştirecek çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunun en önemli çalışmalarından bir tanesi de gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir.

Gerçekleştirilen eğitimlerin tümünde yaygın eğitim metotları kullanılmakta, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme faktörleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu eğitimler ile kısa vadede bilgilendirme, orta vadede beceri, uzun vadede ise kalıcı davranış ve alışkanlık kazanımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Gönüllü Eğitimleri

Gönüllü Hareketi’nin yürüttüğü ya da işbirliği yaptığı projeler ile faaliyetlerde gönüllü olmak üzere başvuru yapmış olan kişiler Gönüllü Eğitim Programı (GEP)’e dahil olurlar.

GEP’in amacı, belki de ilk defa gönüllülük yapacak olan kişileri, gerçekleştirecekleri gönüllü faaliyetler esnasındaki deneyimsel öğrenme ve öğretme sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır. Yaygın eğitim metotları gerçekleştirilen eğitimlerde yaşayarak öğrenme esas alınmaktadır.

Gönüllü Eğitim Programı, 4 adımdan  oluşmaktadır. Bunlar:

  • Gönüllü Oryantasyonu:  Gönüllünün, gönüllülük ve sivil toplum alanı konusunda bilgi edindiği ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldığı 1 günlük eğitimdir.
  • Takım Çalışması ve İletişim Eğitimi: Gönüllülerin kendi arasında diyalog, işbirliği ve iletişim ortamını güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için içeriği çeşitli atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiş 1 günlük eğitimdir.
  • Proje Yönetimi Eğitimi: Gönüllünün sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri oluştururken veya gerçekleştirirken ihtiyaç duyulacak olan proje döngüsü, kampanya yönetimi ve kaynak geliştirme yöntemleri konusunda bilgi edindiği ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldığı 1 günlük eğitimdir.
  • Gönüllü Çalışma: Gönüllülük yapmak üzere faaliyetlere katılım gösterilen süredir.

Gönüllü Eğitim Programı

 

Gönüllü Yönetimi Eğitimi

Özel Sektör Çalışan Gönüllülüğü

Uluslararası Gönüllülük

Yurtdışında gönüllülük yapmanın ve doğru bilgiyi almanın en iyi yeri.

Gençlere uluslararası hareketlilik imkanları sunarak onların ufuklarını açmak ve ihtiyaç duydukları konularla ilgili gençlik bilgilendirmesi yapmak amacıyla yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

European Solidarity Corps

European Solidarity Corps kapsamında gerçekleşen ve “Avrupa Gönüllü Hizmeti" adıyla bilinen Gönüllü Faaliyetleri projelerine 17-30 yaş gençler 2-12 ay arasındaki süreler ile ücretsiz olarak katılabilmektedir.

Eurodesk Türkiye

Akredite bir Eurodesk Türkiye Yerel Temas Noktası olarak gençlerin ihtiyaç duydukları tüm konularda özellikle de uluslararası hareketlilik imkanları konusunda ücretsiz bir şekilde gençlik bilgilendirmesi yapıyoruz.

Host Family Olun

Gönüllü Hareketi’nin yürütmekte olduğu, yerel faaliyetleri bulunan uluslararası projeler kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gönüllülere ev sahipliği yapabilirsiniz.

Gönüllü Etkinlik & Atölyeler

Atölye Çalışmaları, amaçlarımız doğrultusunda yaptığımız çalışmalara gönüllü eğitmen olarak destek vermek isteyen kişilerle; formel olmayan ve sargın eğitim metotları kullanılarak hazırlanmış olan eğitim programlarıdır. Atölyeler, katılımcı olan kişilere belirli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple belirli bir eğitim ve içerik planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Gönüllü Eğitmen olmak için ilgili sayfamızdan bilgi alabilirsiniz: http://www.gonulluhareketi.org/gonullu-egitmen/ 

Atölye çalışmalarımıza katılmak için mailing listemize katılabileceğiniz gibi, sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. Başvurular ofisimizde alınmaktadır. Üye ve aktif gönüllüler atölyelere ücretsiz olarak katılır, diğer katılımcıların ise bağış yapmaları beklenir.

Amacı: Her yaştan kişinin, özellikle de gençlerin, İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve bu konudaki özgüvenlerini artırmak.

Günümüz dünyasının küresel bir köy haline geldiği noktada ve hayatın her alanında ve safhasında İngilizce başta olmak üzere farklı dil kullanımlarına ihtiyaç duyuyoruz.

Gönüllü eğitmen ve moderatörler eşliğinde düzenlenen konuşma saatlerinde İngilizce’yi daha rahat ve akıcı konuşmak isteyen en az B1 İngilizce dilbilgisine sahip her yaştan kişiler bir atölye programı ile bir araya geliyorlar.

Amacı: Özellikle toplumdaki kadınların farkındalıklarını yükselterek topluma kazandırabilmek; sosyal, psikolojik ve fiziksel alanda yaşam kalitesini yükseltebilmektir.

Yoga, günümüzde yaşadığımız stresli hayatın etkilerini azaltmak, zihin, beden ve ruh bütünlüğüne ulaşabilmek, arınmış ve daha aktif bir zihin, daha sağlıklı bir beden ve daha pozitif, huzurlu bir ruh içindir. Bu sebeple kadınlar, yetişkinler ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılmaktadır.