Gönüllü Olun

Gönüllülük; Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmektir.

 

Peki ya bizim için?

 

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek veya deneyimini Gönüllü Hareketi’nin olağan faaliyetleri veya projeleri için paylaşabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi kazanç beklentisi taşımayan bireydir. Gönüllü Hareketi’nin amaçlarına ulaşması için gönüllüler bizim en önemli ortağımızdır.

 

Gönüllüler zaman, bilgi, emek, çaba ve kaynaklarını paylaştıkça; kısacası fedakarlık ve özveri timsali oldukça toplumun gelişmesine doğrudan katkı sağlayarak yaşam kalitesini arttıran bireylerdir. Gönüllü Hareketi gönüllüsü olmak, amatör bir ruha sahip olarak profesyonelce çalışmaktır bizim için. Gönüllülük özetle; insanın kendisini ve toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.

1. Gönüllü Olma İsteği

Gönüllü olmak için şu şartları taşıyor olmalısınız:

  • – 12 yaşını doldurmuş olmak,
  • – Gönüllü Hareketi’nin misyon-vizyon, amaç ve ilkelerini benimsemiş olmak,
  • – Gönüllü Hareketi’nin çalışmalarına destek olacağınızı taahhüt etmek,
  • – Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Bir sosyal sorumluluk projesi ve kulübümüzde gönüllü, bir kampanyanın ekip üyesi, yerel bir örgütlenmenin gönüllüsü, gönüllü bir eğitmen veya çalışmalarımızın birinde uzman olabilir, özetle daha yaşanabilir bir dünya için bu hareketin önemli bir parçası olabilirsiniz.

2. Gönüllü Başvurusu

Gönüllü olmak için aslında ilk adımı bu sayfaya ulaşarak attınız. Şimdi yapmanız gereken ilgi alanı ve isteğiniz doğrusundaki aşağıdaki bilgiler ve bağlantılar aracılığıyla bize başvurunuz iletmek olacak. Başvuru yaptığınız gönüllülük pozisyonu ve ihtiyaçlara göre sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Gönüllü Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız.

3. Gönüllünün Dahil Edilmesi

Gönüllü Oryantasyonu

Gönüllü Başvuru Formunu doldurarak gönderen gönüllüler Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne davet edilir. Bu toplantıda gönüllü adayları Gönüllü Hareketi’ni daha yakından tanıma ve kendilerini tanıtma imkanına sahip olur.

Eğer gönüllüler eğitim almadan gönüllü faaliyete katılmış ise, bir aylık süre içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne katılmalıdır. Sonrasında ise Gönüllü Eğitim Programı kapsamındaki eğitimler ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir (detaylı bilgi için: www.gonulluhareketi.org/egitimler).

4. Gönüllülük Süreci

Gönüllü Oryantasyonu ile Gönüllü Hareketi’ne katılan gönüllülerin, gönüllülük süreçleri artık başlamış olur. Bu süreçte gönüllüler aşağıdaki belirletilen şekillerde gönüllülük yapabilmektedirler.

Gönüllü Kulüpleri

Kulüpler, ortak ilgi alanı ve amaçlara sahip olan; daha önceden belirlenmiş ve yazılı olarak oluşturulmuş amaçlar doğrultusunda bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek isteyen kişileri, Gönüllü Hareketi bünyesinde sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya getiren gönüllü topluluklarıdır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal sorumluluk; bilinçli insan ya da bilinçli vatandaş olmanın doğal bir gereğidir. Bu kapsamda ekibimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte sürdürülebilir ve dönemsel olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz.

Destek Faaliyetleri

Destek faaliyetlerinde yer alan gönüllüler şunları gerçekleştirir;

  1. – Kaynak Geliştirme: Kaynak geliştirme faaliyetlerinde; bireysel bağışçılık ve kurumsal sponsorluk ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde bağlantılar kurar, bağlantı kurulmasına destek olur, ayni/nakdi destek alınmasını sağlar.
  2. – Tanıtım ve İletişim: Yapılan çalışmalar ile ilgili iletişim faaliyetlerine destek verir (bilgilendirme faaliyetleri, medya faaliyetleri ve görüşmeleri, stant çalışmaları, kampanyalar, vb.)
  3. – Yerel Etkinlikler: Gönüllü Hareketi’nin farklı şehirlerdeki yerel örgütlenmelerinde (il temsilciliği veya gençlik grubunda) yer alır veya örgütlenmeye destek verir, o şehirdeki örgütlenmenin oluşturulmasında aktif görev alır.

Yürüttüğümüz bazı projelerin ve gönüllü faaliyetlerin ise kendilerine özel eğitim ve hazırlık süreçleri olabilmektedir. Bunlar ise dahil olunan projeye, kulübe veya destek faaliyetine göre farklılık gösterebilir.

5. Diğer Gönüllülük Şekilleri

Gönüllü Eğitmen

Gönüllü Eğitmen, mesleği ile ilişkili olan ya da olmayan farklı konulardaki bilgi, birikim ve deneyimlerini Gönüllü Hareketi’nin hedef kitlesi ile paylaşmak isteyen kişidir.

Uzman Gönüllü

Uzman Gönüllü, mesleği ile ilişkili olan ve/veya uzmanı olduğu konulardaki bilgi, birikim ve deneyimini Gönüllü Hareketi’nin kurumsal ihtiyaçları, faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda gönüllü olarak paylaşan kişidir.

hostfamily

Host Family - Ev Sahibi Aile

Host Family, Gönüllü Hareketi’nin yürütmekte olduğu yerel faaliyetleri olan uluslararası projeler kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gönüllülere ev sahipliği yapan kişi veya ailedir.

6. Değerlendirme, Teşekkür ve Motivasyon

Gönüllü Hareketi, tüm vatandaşlarda özellikle de gençlerde gönüllülüğün yaşam tarzı haline getirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Buradan hareketle gönüllülük faaliyetlerine gerekli eğitimleri alanların kısa süreli olarak katılabileceği gibi, uzun yıllar boyunca Gönüllü Hareketi ailesinin bir gönüllüsü olması arzu edilmektedir.

Gönüllülerimizin yaptığı çalışmalar düzenli olarak değerlendirilmektedir. Dahil olan gönüllülerinin motivasyonlarının sağlanmasına yönelik ekibimiz ve gönüllülerimiz tarafından çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. En önemlisi ise gönüllülerimizin yaptığı çalışmalar her zaman takdir edilmekte ve farklı teşekkür yöntemleri ile kendilerine teşekkür etmekteyiz.

“Seyirci Değil, Katılımcı Olun!”