Gönüllü Olun

Gönüllülük; Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmektir.

 

Peki ya bizim için?

 

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek veya deneyimini Gönüllü Hareketi’nin olağan faaliyetleri veya projeleri için paylaşabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi kazanç beklentisi taşımayan bireydir. Gönüllü Hareketi’nin amaçlarına ulaşması için gönüllüler bizim en önemli ortağımızdır.

 

Gönüllüler zaman, bilgi, emek, çaba ve kaynaklarını paylaştıkça; kısacası fedakarlık ve özveri timsali oldukça toplumun gelişmesine doğrudan katkı sağlayarak yaşam kalitesini arttıran bireylerdir.

 

Gönüllü Hareketi gönüllüsü olmak, amatör bir ruha sahip olarak profesyonelce çalışmaktır bizim için. Gönüllülük özetle; insanın kendisini ve toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.

1. Gönüllü Olma İsteği

Gönüllü olmak için şu şartları taşıyor olmalısınız:

  • – 12 yaşını doldurmuş olmak,
  • – Gönüllü Hareketi’nin misyon-vizyon, amaç ve ilkelerini benimsemiş olmak,
  • – Gönüllü Hareketi’nin çalışmalarına destek olacağınızı taahhüt etmek,
  • – Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Bir projede veya faaliyette gönüllü, bir eğitimde katılımcı, bir yerel örgütlenmemizde lider, bir etkinliğimizde kolaylaştırıcı, kısacası daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımız önemli bir parçası olabilirsiniz.

Gönüllü olmak için aslında ilk adımı bu sayfaya ulaşarak attınız. Şimdi yapmanız gereken ilgi alanı ve isteğiniz doğrusundaki aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla bize başvuru yapmak olacak. Başvuru yaptığınız gönüllülük pozisyonu ve ihtiyaçlara göre sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

2. Gönüllülük Başvurusu

Yürüttüğümüz bazı projelerin ve gönüllü faaliyetlerin ise kendilerine özel eğitim ve hazırlık süreçleri olabilmektedir.

Destek Gönüllüleri şunları gerçekleştirir;

  1. – Projeler: Gönüllü Hareketi’nin yürütmekte olduğu projelerin gerçekleştirilmesinde görev ve sorumluluk üstlenir.
  2. – Kaynak Geliştirme: Kaynak geliştirme faaliyetlerinde; bireysel bağışçılık ve kurumsal sponsorluk ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde bağlantılar kurar, bağlantı kurulmasına destek olur, ayni/nakdi destek alınmasını sağlar.
  3. – Tanıtım: Yapılan çalışmalar ile ilgili iletişim faaliyetlerine destek verir (bilgilendirme faaliyetleri, medya faaliyetleri ve görüşmeleri, stant çalışmaları, kampanyalar, vb.)
  4. – Yerel Etkinlikler: Gönüllü Hareketi’nin farklı şehirlerdeki yerel örgütlenmelerinde (il temsilciliği veya gençlik grubunda) yer alır veya örgütlenmeye destek verir, o şehirdeki örgütlenmenin oluşturulmasında aktif görev alır.

3. Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne Katılım

Gönüllü Başvuru Formunu doldurarak gönderen gönüllüler Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne davet edilir. Bu toplantıda gönüllü adayları Gönüllü Hareketi’ni daha yakından tanıma ve kendilerini tanıtma imkanına sahip olur.

Eğer gönüllüler eğitim almadan gönüllü faaliyete katılmış ise, bir aylık süre içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne katılmalıdır.

Bunun için sloganımız “Seyirci Değil, Katılımcı Olun!”

Misyonumuz gereği, gençlerde gönüllülüğün yaşam tarzı haline getirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Buradan hareketle gönüllülük faaliyetlerine gerekli eğitimleri alanların kısa süreli olarak katılabileceği gibi, uzun yıllar boyunca Gönüllü Hareketi ailesinin bir gönüllüsü olması arzu edilmektedir. Bu bağlamda, gönüllülerin yaptığı çalışmalar her zaman takdir edilmektedir.