Gençler için Kariyer

Gençler için Kariyer

Benim Adım Gelecek (BAG)

BAG projesi, üniversite öğrencisi gençleri iş dünyasındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile usta-çırak olarak eşleştiren ve onlara gelişim fırsatları sunan bir kariyer rehberliği (mentörlük) programıdır.

Burs Desteği

Başarılı ve eğitimine devam edebilmesi için desteğe ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencilerine, her eğitim-öğretim döneminde 9 ay süre ile destek verilen burs programıdır.

İş Bulma Desteği (CV Havuzu)

Gençlerin eğitim-öğretim dönemlerin çoğunlukla yarı zamanlı, mezuniyet sonrasında ise tam zamanlı olarak genç dostu işletmelere yerleştirmeleri için destek sağlanan programdır.