Eğitimler

Gönüllü Hareketi, özellikle gençlerde “gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturmak” üzere bilgilendirme ve bilinçlendirmek üzere bir misyon edinmekle birlikte, bunu gerçekleştirecek çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunun en önemli çalışmalarından bir tanesi de gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. Gerçekleştirilen eğitimlerin tümünde yaygın eğitim metotları kullanılmakta, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme faktörleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu eğitimler ile kısa vadede bilgilendirme, orta vadede beceri, uzun vadede ise kalıcı davranış ve alışkanlık kazanımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

"Gönüllü100Biz" Semineri

Gönüllülüğün ve gönüllü faaliyetlerin tanınması, bilinmesi ve bu konuda toplumun çeşitli gruplarında bir bilinç oluşması ve gönüllü katılımın artması noktasında; orta okul, lise ve üniversite seviyesindeki gençler ile sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarına yapılan bilgilendirme toplantıları ve seminerlerini içeren bir çalışmadır “Gönüllü100Biz”. Türkiye’de yaklaşık %5 olan gönüllü katılım oranını artırmak, %12 olan sivil toplum katılımını daha yukarılara çekmek için gönüllülerimiz ile birlikte bu bilgilendirme toplantılarını düzenli olarak, talep eden tüm kurum ve kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz.

Gönüllü Oryantasyon Eğitimi

Gönüllü Hareketi’nin yürüttüğü ya da işbirliği yaptığı projeler ile faaliyetlerde gönüllü olmak üzere başvuru yapmış olan kişiler ilk olarak Gönüllü Oryantasyon Eğitimi’ne katılım gösterirler. Gönüllü faaliyetler gerçekleştirmeden önce, bu eğitimin düzenlenme amacı belki de ilk defa gönüllülük yapacak olan kişilerin, gönüllü faaliyetler esnasındaki deneyimsel öğrenme ve öğretme sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır. Eğitim içeriği tanışma etkinliklerinin yanısıra gönüllülük ile ilgili atölye çalışmalarında oluşmaktadır. Yaygın eğitim metotları ile yaşayarak öğrenmenin sağlandığı eğitim 7 saat sürmektedir.

Takım Çalışması ve İletişim Eğitimi

Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü faaliyetler genellikle grup çalışması olarak yürütülen, paydaşlar ile işbirliği yapılan ve toplumsal alandaki faaliyetler olduğu için kayda değer bir iletişim becerisi gerektirmektedir. Gönüllü Hareketi olarak yaptığımız çalışmalarda yüksek düzeyli bir iletişim, işbirliği ve empatiyi önemsiyoruz. Bu nedenle gönüllülerimizin takım çalışması ve iletişim becerileri geliştirmeleri için 7 saatlik bir eğitim planı ile bu eğitim programı gerçekleştirilmektedir.

İyi Fikir Atölyesi

Gönüllü Hareketi gönüllülerinin yalnızca gönüllü faaliyetlerlere katılmasını değil, hayallerini, düşüncelerini, fikirlerini hayata geçirebilmelerini de önemsiyoruz. Gönüllülerimizin bu fikirlerini hayata geçirebilmelerine yönelik gerekli plan, yöntem ve araçları tasarlamaları için yaygın eğitim yöntemleri ile grup çalışmalarına dayanan bir atölye çalışmasıdır. Hedef grup ve içeriğe yönelik olarak 1 gün (7 saat) veya 2 gün (15 saat) olarak gerçekleştirilmektedir. Fikir Atölyesi’nin çıktısı olarak oluşturulan projelerinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması için Gönüllü Hareketi tarafından destek verilmektedir.