Eğitimler

Gönüllü Hareketi, özellikle gençlerde “gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturmak” üzere bilgilendirme ve bilinçlendirmek üzere bir misyon edinmekle birlikte, bunu gerçekleştirecek çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunun en önemli çalışmalarından bir tanesi de gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir.

Gerçekleştirilen eğitimlerin tümünde yaygın eğitim metotları kullanılmakta, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme faktörleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu eğitimler ile kısa vadede bilgilendirme, orta vadede beceri, uzun vadede ise kalıcı davranış ve alışkanlık kazanımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Gönüllü Eğitim Programı

Gönüllü Hareketi’nin yürüttüğü ya da işbirliği yaptığı projeler ile faaliyetlerde gönüllü olmak üzere başvuru yapmış olan kişiler Gönüllü Eğitim Programı (GEP)’e dahil olurlar.

GEP’in amacı, belki de ilk defa gönüllülük yapacak olan kişileri, gerçekleştirecekleri gönüllü faaliyetler esnasındaki deneyimsel öğrenme ve öğretme sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır. Yaygın eğitim metotları gerçekleştirilen eğitimlerde yaşayarak öğrenme esas alınmaktadır.

Gönüllü Eğitim Programı, 6 adımdan  oluşmaktadır. Bunlar:

  • Tanışma Toplantısı: Gönüllü adayının ilk olarak Gönüllü Hareketi ve ekibi ile tanıştığı, diğer gönüllü adaylarını daha yakından tanıdığı 2 saatlik toplantıdır.
  • Gönüllü Kulüplerine Katılım: Tanışma Toplantısı sonrasında gönüllü adayları ilgi alan doğrultusunda Gönüllü Hareketi bünyesindeki kulüplerden birisine katılabilirler.
  • Oryantasyon Eğitimi:  Gönüllünün, gönüllülük ve sivil toplum alanı konusunda bilgi edindiği ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldığı 1 günlük eğitimdir.
  • Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılım: Oryantasyon Eğitimi sonrasında kişinin Gönüllü Hareketi gönüllüsü olduğu ve aktif sorumluluk üstlendiği süreçtir.
  • Proje Yönetimi Eğitimi: Gönüllünün sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri oluştururken veya gerçekleştirirken ihtiyaç duyulacak olan proje döngüsü, kampanya yönetimi ve kaynak geliştirme yöntemleri konusunda bilgi edindiği ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldığı 1 günlük eğitimdir.
  • Takım Çalışması ve İletişim Eğitimi: Gönüllülerin kendi arasında diyalog, işbirliği ve iletişim ortamını güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için içeriği çeşitli atölye çalışmaları ile zenginleştirilmiş 1 günlük eğitimdir.